ENGLISH | POLSKI
Font: A+ | A-

Filozofia stylu życia

Filozofia stylu życia Rezydencji Villa Polonia polega na umożliwieniu naszym mieszkańcom zawierane znajomości międzypokoleniowych.

Kluczowe cele w ofercie naszych obiektów bazują na praktycznych potrzebach i wartościach niematerialnych. W związku z tym korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń będzie dla wszystkich mieszkańców bezpłatne, podczas gdy usługi związane z kosztami takie jak przedszkole, wyżywienie i usługi profesjonalistów będą opłacane przez użytkownika. Mamy zamiar świadczyć nasze usługi w pierwszym rzędzie przez woluntariuszy zamieszkujących nasze obiekty i tych z zewnątrz, natomiast wyżywienie i opieka zdrowotna będą powierzone obsłudze fachowej.

Wszelkie wymogi fizyczne dotyczące rozlicznych ofert obiektów użytkowych są planowane równolegle z postępami budowy projektu. Wprowadzenie większości z programów rekreacyjnych nastąpi wkrótce.

Jednakże oczekuje się, iż niektóre elementy naszej oferty (t.zn. przedszkole, wyżywienie oraz usługi profesjonalne) nie będą jeszcze działać kiedy cały kompleks oddany będzie do użytku. Te programy będą wprowadzane stopniowo w miarę występowania potrzeb w finansowo rozważny sposób.

Na przykład, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii (http://www.mchr.pl/) odgrywa w naszej społeczności ważną rolę w popieraniu rozwoju młodzieży i opiece nad osobami starszymi. Planuje się, iż Siostry odegrają kluczową rolę w pełnieniu tych obowiązków na rzecz mieszkańców Villa Polonia.