ENGLISH | POLSKI
Font: A+ | A-

Opis ogólny projektu Millenium

Projekt Millenium stanowi kamień milowy w rozwoju społeczności polsko-kanadyjskiej.

O. Adam Filas z Brampton, Ont., Stan Szaflarski z St. Catherine's, Ont. oraz Stan Jasinski Z Woodstock, Ont. Są twórcami koncepcji Projektu Millenium, który opracowali pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Zainspirował ich wygląd starego europejskiego miasta, którego życie codzienne łączące w sobie rekreację, zamieszkanie oraz handel koncentruje się wokół kościoła.

W 1999 roku zakupiona została działka o wielkości 25 akrów w West Brampton, co zapoczątkowało Projekt Milenium. Pierwszymi finansowo aktywnymi sponsorami projektu, dzięki którym stał się on możliwy była Archidiecezja Toronto, St. Stanislaus-St. Casimir Polish Parish Credit Union Ltd. (Polonijna Kasa Kredytowa św. Stanisława i św. Kazimierza), jak również rodzina Jasińskich z Woodstock, Ont.

Około 12 lat później, owo marzenie przybiera realny kształt w rezultacie ciężkiej pracy, wizji i wytrwałości niezliczonych członków całej społeczności oraz ochotników.Dzisiaj Projekt Millenium 2000 składa się z następujących obiektów:

  1. Kosciół Św. Eugeniusza de Mazenot
  2. Rezydencja Villa Polonia
  3. Polskie Centrum Kulturalne

Kosciół Św. Eugeniusza de Mazenod

Stanowiąc pierwszy komponent zespołu ów piękny kościół wprowadza Projekt Milenium do świadomości zarówno Polonii jak też całego społeczeństwa West Brampton. Symetria przestrzeni podkreśla równowagę i harmonię, a tradycyjna architektura skłania do zadumy i modlitwy.

Ten wspaniały Dom Boży z miejscami siedzącymi na 1200 osób jest fundamentem rozwoju naszej społeczności, jak również symbolem postępowego dziedzictwa polskiego

Link na naszą stronę internetową: http://www.demazenod.org/

Polskie Centrum Handlowo – Kulturalne

Zgodnie z aktualnym projektem niniejszy obiekt będzie zajmował powierzchnię 60 000 stóp kw., włączając w to salę widowiskową, sklepy oraz gabinety profesjonalistów, a wszystko z myślą o Polonii, jako o głównej klienteli.

Jako mieszkańców kompleksu Villa Polonia ucieszy Państwa fakt bliskości kościoła, centrum kulturalnego oraz terenu okalającego całość dolin gdyż dzięki temu będziecie mieli wyjątkową sposobność uczestnictwa w życiu duchowym, jak też w imprezach rekreacyjnych i kulturalnych, a również znajdzie się okazja do wstąpienia do pobliskiego polskiego sklepu lub punktu usługowego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kliknąć Styl Życia i Obiekty w Villa Polonia.