ENGLISH | POLSKI
Font: A+ | A-

Komunikat Prezesa

Nasza społeczność podjęła się iście wizjonerskiego zadania – jest nim zrealizowanie wizji docelowej dla Polonii kanadyjskiej o nazwie Projekt Milenium 2000. Rezydencja Villa Polonia stanowi jedną z części składowych owej wizji. Nasza rodzina jest glęboko zaangażowana w Projekt Millenium 2000 od jego narodzenia w 1999 roku, kiedy motorem tego przedsięwzięcia był nasz ojciec, Stan Jasinski. Dopilnowanie realizacji jego spuścizny należeć będzie do mojej siostry Ewy oraz do mnie; na nas przypadnie stworzenie kompleksu mieszkalnego klasy światowej w pełni wyposażonego i oferującego pełny serwis nastawiony na obsługę przez długie lata mieszkańców i całej społeczności.

Dzięki poparciu rządu Kanady, rządu prowincji Ontario, władz regionu Peel oraz wysiłkowi niezliczonych fachowców i woluntariuszy The Residences of Villa Polonia stanie sie rzeczywistością w 2013 roku. Villa Polonia będzie sprzyjać bliskim kontaktom międzypokoleniowym służącym reszcie Kanadyjczyków jako przyklad prężności kulturowej i sukcesu Polonii, a także doniosłości takich przedsięwzięć jak nasz Projekt Millenium.

Ponadto, naszym celem jest aby grupa the Jasinski Legacy Non-Profit Residences służyła jako pomost wspierający dalsze cele społecznie użyteczne poprzez korzyści płynące z rozsądnego zarządzania powierzonymi sobie zasobami.

W imieniu mojej siostry Ewy, a także moim chciałbym złozyć Państwu życzenia Błogosławieństw Bożych przy zapoznawaniu się bliższym z Projektem Mieszkalnym Millenium 2000 oraz przy rozwiązywaniu kwestii mieszkaniowych w naszej społeczności.

Chris Jasinski

Opis misji Jasiński Legacy

The Jasiński Non-Profit Residences Inc. stawia sobie za cel wznoszenie pomysłowo zaplanowanych, dobrze usytuowanych obiektów mieszkalnych, zorientowanych na maksymalizację wartości na skalę potrzeb wzrastających małych społeczeństw, co ma zachęcić do życia i wyzwolić poczucie pełni u naszych mieszkańców.

Drogą rozsądnego zarządzania zasobami i poprzez sprzyjanie kulturze innowacyjności grupa Jasinski Legacy dąży do zbudowania solidnej bazy, z której brałyby się zasoby służące realizacji celów społecznie użytecznych w wymiarze ekonomicznym, edukacyjnym, znaczącym kulturowo jak też filantropijnym.